การออกแบบรายงาน ส่วนประกอบและลักษณะต่างๆ ของรายงาน ความสำคัญประโยชน์ของรายงาน รูปแบบรายงาน ทางธุรกิจ หลักการพัฒนาโปรแกรม การจัดเตรียมข้อมูล และ การสร้างรายงาน