ระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ โดยเน้นสถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ โครงสร้างการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ที่สำคัญของไมโครคอมพิวเตอร์ แหล่งจ่ายไฟ อุปกรณ์อินพุท/เอาท์พุท หน่วยความจำ Cache และ หน่วยความจำ RAM และ BIOS สถาปัตยกรรมบัสภายนอกแบบต่างๆ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ การตรวจสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การบำรุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม