ความเข้าใจความสามารถในธุรกิจหลัก (Core competency) การตัดสินใจเลือกผลิตหรือจัดซื้อ การเลือกแหล่งซื้อและซัพพลายเออร์ แนวคิดการจัดซื้อสมัยใหม่ และความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ บทบาทของซัพพลายเออร์ที่มีส่วนร่วมในการออกแบบและการผลิตคุณภาพ และการบูรณาการโลจิสติกส์และการประสานงานซัพพลายเชน